Неутралност или магаре

Нет-неутралноста е во наша корист и на наша штета