Може и ним им завршил грантот

Крај на програмата Википедија „без броење“