Директор во Твитер е и британски специјалец за психолошки операции