Дојче банк планирала да почека со присилната наплата на кредитот на Трамп