Стара грчка вештина: мемоцид

Солун, градот кој се бори со своите потиснати сеќавања