Англичани ги сретнале руските хулигани од Марсеј и се частеле пиво