Џиновски крстови и вулгарна религиозност

Кој вели дека големината не е важна?