таг: Владимир Арсенијевиќ

Кој вели дека големината не е важна?
Џиновски крстови и вулгарна религиозност

Арсенијевиќ е познат по својата безмилосност во коментирањето на српската стварност. Сега распалил и по регионот, правејќи ѝ посебна чест на Македонија. Текстот може да ве налути, но има поента во наша корист - барем во архитектонската мегаломанија сме недостижни. Повеќе

Кога политичарите се пипкаат
Допри ме нежно

Владимир Арсенијевиќ за еволутивно разбирливиот феномен на гушкање, потчукнување и друг вид телесно општење, но во рамки на една специфична човечка заедница - српски политичари. Кога е веќе зоологија во прашање, ако теоријата држи за српските, нема причина истата да не важи и за македонските, или за кои било други политичари. Повеќе