Филозофска дилема на денот

Дали jафа е колаче или бисквита?