Катастрофата на НБА - може да изгуби 4 милијарди долари од Кина