Во Германија Светското го коментира жена и не ја сакаат баш многу