Ма какво второ место, Хрватите се пречекани како богови