Голот кој не се брише од меморијата на Англичаните