Една од појаките финти некогаш изведени од слободен удар