Борбата на суетите кога треба да се одбере број на дрес