Зошто смртта на славна личност се доживува толку трагично?