Француска работа

Зошто Гонкуровата награда е толку престижна, а изнесува само 10 евра?