Влијанието на „ефектот на Грета Тунберг“ врз издаваштвото