Портрет со повод:

Весли Кларк не се откажува лесно од Трета светска војна