Сите ќе умреме: како стравот од смртта ни влијае врз однесувањето