За духовниот саморазвој

Што е тоа „полуинтелектуалец“?