Од серијата „Слики од животот“

Последниот ден на еден банкар