Париски музеј ангажира резидентен Инстаграм уметник