Најконзервативната христијанска заедница во САД издаде родово-неутрално Свето писмо