Поетски врвови (и дна)

Најглупи текстови кај нас и соседите