Начинот на којшто црташ круг кажува нешто за културата од која потекнуваш