Мравките и луѓето имаат нешто заедничко - начинот на кој водат војни