Македонската порака за Меѓународниот ден на книгата и авторското право

Милчо Манчевски: „Книгите ми помогнаа да си го најдам местото во светот“