Не им бил јасен нашиот наслов, па да им го објасниме