По повод 170 години од објавувањето

„Комунистичкиот манифест“ како графичка новела