Спојлер: биле жени

Кои биле првите политички аналитичари?