Победникот на Венецијанско биенале 2019

Kлиматските промени се досадна тема, освен кога не се