Есеј без коса

Ќелави од сите земји - помирете се!