Мирко Ковач (1938-2013)

Замина еден од најдобрите