Ками за самоубиството

Единствениот вистински филозофски проблем