Букбокс читанка

„Некој бил тука“ од Николина Андова Шопова