За агонијата наречена

Тие мигранти, а сите ние луѓе