Дали и за таквите потомци ќе ти е виновна државата?