Непал ќе го премерува Еверест да не нешто е смален