Античката историја (сечија) е комплетно измислена?