Тајната состојка на градовите кои преживеале - култура