Остварен граѓански идеал: ВМРО го облекува, СДСМ го храни