Само во јуни, американската економија додаде 224.000 нови работни места