Наскоро, на главите близу вас:

Коса во неограничени количини!