Остај сине, каква журка беше, можеше мамут да излезеш