Марвел најверојатно ќе прави рестарт

Авенџерси, раздвој се