Велика Британија:

Во пензија да се оди на 75 години