Трамп бара да му ги вратат двете години мандат што му биле украдени