Помалку од 1% од населението на Англија ја поседува половина Англија