Зошто современиот свет не може да се помири дека некој може да исчезне?